Punontamenetelmän vaikutus kitarankielen akustisiin ominaisuuksiin

Finncorde Classical-bassokielten erikoisuus pohjautuu valmistusprosessissa käytettyyn kantavan nylonytimen tarkkaan ja pitkäaikaiseen esijännittämiseen. Tämän erikoisuuden tärkeyden ymmärtäminen vaatii muutamien perusfaktojen hallintaa. Klassisten kitaroiden bassokielet (E6, A5, D4) koostuvat ytimestä, useimmiten nylonmultifilamentista, jonka ympärille on punottu metallilanka. Kun tällainen valmis punottu kieli sitten viritetään kitaraan, tapahtuu usein seuraavaa: massa, eli punos, jakautuu epäsäännöllisesti (katso kuva 1).

Kuva 1

Punokseen alkaa syntyä epäsäännöllisiä välejä, joilla on negatiivinen vaikutus äänenlaatuun. Toisin sanoen, edelläkuvatussa valmistusmenetelmässä ei oteta huomioon nylonytimen elastisuutta ja tämän vaikutusta punokseen. Eli kun kitaristi virittää kielen instrumenttiinsa, aiheuttaa multifilamenttiytimen elastisuus massan epätasaisen jakautumisen, vaikka valmistusprosessissa kielen punos olisikin tehty aivan moitteettomasti. Tällaisen kielen akustinen ominaisuus ei voi olla täydellinen.

Tästä syystä on ennenkaikkea tärkeää ottaa valmistusprosessissa huomioon viritetyn kielen todellinen jännitys kitarassa. Tutkiessamme eri valmistajien viritettyjen kielien punosmassan jakautumista päädyimme seuraavaan tulokseen: ytimen elastisuus oli miltei aina liian suuri, kielen ydin venyi liian paljon ja punokseen tuli suuria ja epätasaisesti jakautuneita välejä.

Finncorden avainsana ongelman ratkaisuun on kantavan ytimen ”esijännitys”. Tarkan ja pitkäaikaiseen ytimen esijännityksen avulla punosmassan tarkka jakautuminen säilyy myös kitaraan viritetyssä kielessä (katso kuva 2). Valmistusprosessissa tämä tarkoittaa, että Finncorden kehittämä valmistuskone venyttää ydintä useita minuutteja ennen punontaa. Myös punontaprosessin aikana jokaisen punotun senttimetrin esijännitys säilytetään tarkasti.

Kuva 2

Tuloksena on:

Kielen vanheneminen aiheutuu punokseen syntyneistä epäsäännöllisistä väleistä. Kielet, joissa ei ole esijännitettyä ydintä, menettävät nopeasti soivuutensa. Usein ne joudutaan vaihtamaan jo parin viikon päästä. Ytimen esijännityksen kautta kielten käyttöikä pidentyy huomattavasti.


alkuun